Artikel

Connecting Conversations

Voor nieuwe netwerken tussen kunst, bedrijfsleven en wetenschap

Conversatie, samen een nieuwe taal ontwikkelen en citaten moeten de zo verschillende werelden van kunst, wetenschap en bedrijfsleven bijelkaar brengen.

BonkEmBalloon

Bonk Electromagnetic Balloon 1932 rose up on geopathic magnetic strata.

...the contradictions of an era in which we find ourselves confronted with the urgent necessity and the near impossibility of bringing together and carrying out a totally innovative collective action...
(Guy Debord)

Inspirerende ontmoeting(en)

Bij een uitwisseling in het kader van de Creative Challenge Call leerde ik Saar Frieling en Linda Pijnacker van het Walter Maas Huis kennen en bleek hun benadering van de relatie tussen cultuur en economie heel goed aan te sluiten op de bevindingen uit onze verkenningen naar creatieve innovatieprocessen.
Met hun project Connecting Conversations willen zij nieuwe netwerken tussen kunst, bedrijfsleven en wetenschap tot stand brengen. Met het organiseren van 'netwerksalons' brengen ze mensen met verschillende achtergronden bijelkaar. Samen wordt onderzocht hoe een gemeenschappelijke taal kan worden ontwikkeld om met elkaar te kunnen spreken over onderwerpen die op de maatschappelijke agenda staan, zoals duurzaamheid, professionaliteit, maatschappelijk ondernemen en zingeving. In de salons wordt gezocht naar een context waarin de zo verschillende werelden van kunst en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Citeren om conversatie te stimuleren

Een belangrijke methode daarbij is citeren: elke deelnemer aan het gesprek kiest van te voren een citaat dat bij het thema past en schrijft daar een korte reflectie over. Deze citaten worden voorafgaand aan het gesprek op deze site verzameld.

Connecting Conversations is een project van het Walter Maas Huis, De Nederlandsche Bank, PriceWaterhouseCoopers, Universiteit Leiden, het Koninklijk Conservatorium en de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Het project is geïnitieerd en gehonoreerd in het kader van de Creative Challenge Call van de samenwerkende ministeries OCW en Economische Zaken. Het project wordt mede-gefinancierd door het VSB Fonds en het Pauwhof Fonds.

Wilt u meer informatie, bent u geïnteresseerd om mee te doen en/of wilt u zich opgeven voor één of meerdere netwerksalons, dan kunt u bellen (030-2285015) of mailen naar Saar Frieling, projectleider netwerksalons, Connecting Conversations.

Geen reacties

Laat een reactie achter