Artikel

You are what you share

Ontwerpen in een nieuwe tijd

Veel kan anders en moet beter. Maar hoe?
Veel mensen willen anders leven, en hiertoe zelf initiatief nemen. Ook blijken hardnekkige maatschappelijke vraagstukken vaak niet op te lossen binnen bestaande systemen. Maar er zijn nieuwe 'sporen' in het maatschappelijk landschap. Deze laten zien dat er door creatieve denkers en makers hard wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen.

Sharingiseasy

Nieuw cultuurtijdperk
Dat de tijd rijp is voor nieuwe vormen van werken, leren en samenleven blijkt wel uit de opkomst van vele vormen van nieuwe bedrijvigheid. We bevinden ons in een culturele transformatie die voortkomt uit dat we duurzamer, socialer en ‘eerlijker’ willen leven. Relaties staan op zijn kop. Tussen bewoners en instituties, tussen makers en –gebruikers, tussen buurten en de stad (het land en de wereld).

Ontwerpbenadering
De nieuwe 'lens' die de nieuwe cultuur biedt, maakt innovatie mogelijk. Maar vaak staat top-down denken ‘creatieve innovatie’ in de weg. Daarom werkt The Beach als netwerkorganisatie met mensen en organisaties, die openheid, actieve betrokkenheid en interactie hoog in het vaandel voeren, onder het motto: You Are What You Share. Wij zijn er van overtuigd dat vormgeven aan de toekomst vraagt om andere manier van denken, kijken en met elkaar omgaan. Het zoeken en vinden van nieuwe gedeelde betekenissen staan centraal in onze aanpak.

We-Think en the beach ethic
Onze visie blijkt goed aan te sluiten bij het gedachtegoed van Charles Leadbeater, die in zijn boek We-think: the power off mass creativity (2008) de metafoor van ‘the beach’ gebruikt. "Beaches are ordered without being controlled. No one is in charge. Beaches are model civic spaces: tolerant, playful, self-regulating, democratic in spirit, mildly carnivalesque. Underlying the beach’s appeal is a simple idea: the beach is a commons where people can self-organise in play (...) There are no zoning regulations, fences nor white lines to tell you where to go". Het strand weerspiegelt die manier denken en doen, die tekenend is voor ons perspectief op het organiseren van creatieve processen van innovatie.

 

Alle rechten voorbehouden

Media

Geen reacties

Laat een reactie achter