Artikel

Sustainist design

Methode, context, plek

The Beach werkt als een netwerkorganisatie samen met mensen en organisaties, die openheid, actieve betrokkenheid en interactie hoog in het vaandel voeren. Als ontwerpers zijn wij er van overtuigd dat vormgeven aan de toekomst vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen.

Hub voor delen

Plek (sociaal en fysiek)
The Beach is gevestigd in de Garage Notweg, een broedplaats voor sociaal ondernemerschap, in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Deze cultureel diverse wijk met problemen én een rijkdom aan initiatieven en mogelijkheden is ons dagelijks lab waar we leren van de buurt en onze kennis teruggeven. We kiezen bewust voor de schaal van de Wildemanbuurt, om als ontwerpers ‘van binnen uit’ te handelen. De nabijheid draagt bij aan vertrouwen en sterke relaties; uitkomsten en impact zijn direct zichtbaar. We creëren er een knooppunt voor nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling en tegelijkertijd een omgeving voor het herontdekken van onze rollen als ontwerpers.

Co-design 
Sinds 2009 werken wij met buurtbewoners, het stadsdeel, instanties en partners aan projecten die de zelfredzaamheid van bewoners leefbaarheid van de Wildemanbuurt bevorderen. Vraagstukken rond zorg, onderwijs, gezondheid, speelruimte, slimme energie, veiligheid en een sociale wijk komen aan bod. Per project zoeken wij lokale en (inter)nationale samenwerkingen (o.a. Amsterdam Smart City, AMS, Alliander, Steim, Waag Society, Alastair Fuad-Luke, Jogi Panghaal). Middels ontwerpen met betrokkenen op wijkniveau geven we vorm aan nieuwe infrastructuren voor een sociale en duurzame (circulaire) stad van de toekomst. Rollen van ontwerpers hierin krijgen steeds meer vorm en onze co-design aanpak ontwikkelt zich tot een nieuwe (unieke) ontwerppraktijk en methodiek.

Het handelingsperspectief van het sustainisme
In onze praktijk maken we gebruik van ‘wegwijzers’ die uitvoerig aan bod komen in de door ons gepubliceerde Sustainist Design Guide (BIS Publishers, 2013), als handreiking voor sociaal en duurzaam ontwerpen in een nieuwe tijd dat we het ‘sustainisme’ noemen. We zien niet alleen een groeiende aandacht voor duurzame ontwerpen in milieutechnische zin, ook vormen van sociale duurzaamheid zijn duidelijk in opkomst. Er vormt zich een cultuurtijdperk waarin de mens — de bewoner, de burger, de gebruiker — meer centraal komt te staan. Nieuwe praktijken ontstaan bij het vormgeven van stad, buurt, gemeenschappen en leefomgevingen, veelal gebaseerd op andere waarden en principes dan tot nu toe gebruikelijk, zoals bijvoorbeeld hergebruik of collectief eigendom. Ontwikkelingen als bottom-up, co-design en de groei van een deeleconomie creëren een nieuwe context voor de inrichting van de leefomgeving en onze ruimtelijke ontwerpen van de stad. Zo zeer, dat we een nieuw handelingsperspectief en nieuwe ontwerpbenaderingen nodig hebben. Met een nieuwe agenda voor ontwerpen: gebaseerd op waarden zoals delen, verbondenheid, lokalisme, proportionaliteit en duurzaamheid.
In het tijdperk van het 'sustainisme' is het niet langer een kwestie van ontwerpen voor mensen en de samenleving, maar ontwerpen met mensen en in de samenleving.

Michiel Schwarz - Sustainist culture

Alle rechten voorbehouden
Geen reacties

Laat een reactie achter