In het nieuwe landschap van creatieve innovatie

Verkenning 2007-2008

Onderdeel van: Publicaties

Het in 2007 door The Beach - ism Premsela en ACX - uitgevoerde onderzoek naar de praktijk en waarde van creatieve innovatieprocessen, resulteerde in een publicatie Welkom in het landschap van creatieve innovatie. De publicatie is het resultaat van een eerste verkenning en slechts een tussenstand en wil daarom een aanzet zijn tot meer. The Beach zet zich samen met anderen in voor het verder onderzoeken en ontwikkelen van de praktijk van creatieve innovatie.

Verkenning door ontmoetingen, analyse best practices en werkconferentie

Na het verkennen van de thematiek oa. door gesprekken met deskundigen als Charles Leadbeater, John Thackara, Walter Amerika en Bert Mulder, werden enkele ontmoetingen georganiseerd. De eerste twee workshops waren bedoeld als orientatie (Cultuur 2.0 i.s.m. Virtueel Platform over wat Web 2.0 ontwikkelingen bieden voor de kunst- en cultuursector en een vervolgbijeenkomst met deskundigen op het gebied van innovatie, digitale (media)cultuur, creatieve processen). Daarna volgende een ontmoeting met als thema 'cultuur als motor voor innovatie' en een over 'het ontwerpen van situaties als strategie voor creatieve innovatie'.
Gesprekken, discussies en analyses van praktijkcases (waar we deels zelf actief bij betrokken waren) leverden waardevolle inzichten op. In onze verkenning naar waarde en praktijk van 'creatieve processen' kwamen aan de orde:

  • crossovers tussen disciplines, sectoren en organisaties als basis voor 'creatieve innovatie';
  • nieuwe collectieve en participatieve vormen van innovatie en leren rondom creatieve processen;
  • modellen voor het organiseren van creatieve processen in dienst van innovatie;
  • kennis en werkpraktijken voor succesvolle 'creatieve innovatie'.

Resultaten

In de laatste fase van de verkenning werden conclusies geformuleerd over de centrale kenmerken en (rand)voorwaarden voor het organiseren en regisseren van processen van 'creatieve innovatie'. De case-analyses, en inzichten uit de workshops en afsluitende werkconferentie van 22 november 2007 gaven hiervoor de input. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het boekje 'Welkom in het landschap van creatieve innovatie'. In 'In het landschap van creatieve innovatie' wordt voortgebouwd op het gedachtengoed van creatieve innovatie pioniers als Charles Leadbeater, John Thackara, Geoff Mulgan en anderen.