Artikel

Workshop Buurtbots

Kinderen van de Kraemerschool ontwerpen en maken robots voor de buurt

In vier workshops leerden kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de Kraemerschool robots maken. Met als doel de kinderen inzicht te geven in een ontwerp- en maakprocessen gingen we aan de slag.

Buurtbots processboekjes

De eerste les werd er ontdekt wat een robot is. 
De kinderen schetsten hun idee van een robot. Ze kregen te zien wat voor soorten robots er allemaal zijn. Daarna gingen de kinderen aan de slag met een ontwerpvraag, “wat kan een robot voor jouw buurt betekenen?”. De kinderen kwamen al snel tot de conclusie dat het in de buurt erg saai is. “Er moeten robots komen om de buurt leuker te maken voor kinderen”. Met dit statement werden er robots bedacht voor de buurt (Buurtbots).

Een robot maken gaat niet zomaar. Hiervoor is eerst basiskennis van elektronica nodig. In les twee leerden de kinderen een elektronisch circuit te maken. Ze ontdekten dat verschillend materiaal stroom kan geleiden, zoals bijvoorbeeld het grafiet in potlood. De kinderen tekenden zo hun eerste circuit. Met een batterij en ledlampje werd getest of het circuit werkte.

Smiley face

Met basiskennis van hoe stroom werkt werd het in les drie tijd om een echte robot te maken. De basis miniatuurrobot werd gemaakt met een motortje, een batterij en een zelf bedacht lichaam. Hierbij was de eerste uitdaging de robot te laten bewegen. Door het motortje te laten trillen of er een propeller op aan te sluiten kwamen de robots tot leven.

Het motortje met de batterij aanhouden bleek niet zo makkelijk. Desondanks maakten de kinderen verschillende versie van hun robotje. Een proces waarbij veel werd ontdekt, vooral dat het maken van een robot toch niet zo simpel is als gedacht. Wel was het spannend en leuk.

De workshops werden gegeven door Judith Schönen van Vooruit en Luc Hombergen van The Beach. Ze vonden plaats in het Makers Lab van The Beach in de Garage Notweg.

Alle rechten voorbehouden
Geen reacties

Laat een reactie achter