Artikel

Platform Ontwikkelinstellingen Amsterdam

The Beach is mede-initiatiefnemer in de krachtenbundeling van een 15-tal cultuurinstellingen in Amsterdam. We doen dit om samen vernieuwing in het Amsterdamse kunstenveld meer zichtbaar te maken en de kansen van vernieuwende initiatieven te vergroten.

Oktober 2014 namen Amsterdamse 'Ontwikkelinstellingen' het initiatief tot een oprichten van een platform. Hiermee benadrukken zij de noodzaak van artistiek onderzoek als aanjager van vernieuwing in het Amsterdamse kunstenveld.

Kenmerken van de Amsterdamse ontwikkelinstellingen zijn:
1. Werken met jonge kunstenaars en nieuwe makers
2. Makers cultuur / nieuwe vormen / experimenteel
3. Interdisciplinair
4. Crossovers met andere sectoren/ nieuwe relaties
5. Nieuwsgierigheid gedreven onderzoek (eigen drijfveren) / transformatieonderzoek (contextueel)
6. Relatie kunst & cultuur en sociale innovatie / ‘bottom-up’ onderzoekend maken (niet voor maar in de samenleving)
7. Instellingen in het begin van de keten met spin-off voor het hele culturele veld
8. Internationale focus

Zij nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een agenda gericht op vernieuwing en ontwikkeling en hebben zo een grote toegevoegde waarde voor de stad van nu en morgen.

Achtergrond
De initiatiefnemers constateerden dat het profiel van de instellingen die bovenstaande kenmerken delen te weinig zichtbaar zijn in het Amsterdamse Kunstbeleid. Het betreft nieuwere initiatieven maar ook die decennialange wortels hebben in de stad. Ze zijn verbonden door onderzoek, experiment en maakcultuur en willen de discussie openen in beleid over kwaliteitscriteria gebaseerd op specifieke rollen in de culturele infrastructuur. Kwantitatief publieksbereik is bijvoorbeeld voor een grootste deel van de instellingen geen prioriteit.

De aangesloten leden ontvangen deels financiering vanuit het Amsterdamse Kunstenplan en hebben vaak ook landelijke financiers, naast een substantieel deel eigen inkomsten.

Per juni 2015 is het Platform Ontwikkelinstellingen toegetreden tot het Amsterdamse Culturele Instellingen Overleg (ACI)

Deelnemers Platform Ontwikkelinstellingen:
Steim / Dick Rijken
Waag Society / Bart Tunissen
If I Can’t Dance / Hans Schamlé
Mediamatic / Jans Possel en Willem Velthoven
Stichting NDSM werf/ Anne Marie Hoogland
M4Gastatelier / Gaston ten Horn
AGA / Kristien van den Oever
The Beach / Diana Krabbendam
CBK Zuid Oost / Annet Zondervan
Lima / Gaby Wijers
De Appel / Lorenzo Benedetti en Renée Jongejan
Submarine Channel / Felix Bruno en Femke Wolting
P//AKT / Gieneke Pieterse
Arcam / Yvonne Franquinet
Rijksakademie / Els van Odijk en Susan Gloudemans

Geen reacties

Laat een reactie achter