Artikel

CRD kernvragen

De kernvragen gaan over het hoe, waarom en opbrengst van creatieve processen.

Grande finale Paul West Modeshow

Visie

- vanuit welke visie wordt gewerkt?
- draagt het project bij aan visieontwikkeling?

Hierbij zijn aan de orde:
a. de context (economisch/maatschappelijk)
b. mensen (ontwikkeling gedrag en behoeften)
c. technische mogelijkheden

Strategie

- Welke strategische doelen worden nagestreefd?
- Is er helderheid over strategische doelen?

Hierbij zijn aan de orde:
a. kennis / human capital
b. markt
c. symboliek / imago / merk

Creative exploration

- hoe vindt creatieve verkenning plaats
- welke benaderingen zijn mogelijk, cq. gekozen

Hierbij zijn aan de orde:
a. interventies
b. creative labs
c. coalities /crossovers
d. co-creatie / pro am

Wat leverde het op?

- nieuwe inzichten
- lessen
- nieuwe rollen

Hierbij zijn aan de orde:
a. Ervaringen bedrijven
b. Ervaringen creatieve professionals
c. Bijdrage creatieve sector

Geen reacties

Laat een reactie achter