Artikel

CRD kernvragen

De kernvragen gaan over het hoe, waarom en opbrengst van creatieve processen.

Grande finale Paul West Modeshow

Iedereen is blij met het resultaat van de show

Alle rechten voorbehouden

Visie

- vanuit welke visie wordt gewerkt?
- draagt het project bij aan visieontwikkeling?

Hierbij zijn aan de orde:
a. de context (economisch/maatschappelijk)
b. mensen (ontwikkeling gedrag en behoeften)
c. technische mogelijkheden

Strategie

- Welke strategische doelen worden nagestreefd?
- Is er helderheid over strategische doelen?

Hierbij zijn aan de orde:
a. kennis / human capital
b. markt
c. symboliek / imago / merk

Creative exploration

- hoe vindt creatieve verkenning plaats
- welke benaderingen zijn mogelijk, cq. gekozen

Hierbij zijn aan de orde:
a. interventies
b. creative labs
c. coalities /crossovers
d. co-creatie / pro am

Wat leverde het op?

- nieuwe inzichten
- lessen
- nieuwe rollen

Hierbij zijn aan de orde:
a. Ervaringen bedrijven
b. Ervaringen creatieve professionals
c. Bijdrage creatieve sector

Geen reacties

Laat een reactie achter