Artikel

Organisatie + Partners

Initiatief en organisatie

Makers + co is een project van Stichting The Beach en wordt georganiseerd door Diana Krabbendam, Mira de Graaf, Wina Smeenk, Brigitte van Mechelen en vele anderen. Er wordt samengewerkt met diverse organisaties, waaronder Amsterdam Smart City, Goods, Waag Society, Steim, Mediamatic, Caland Lyceum en startende ondernemers van de Lucas Community.

Krachten bundelen

In het kader van het Kunstenplan Amsterdam voor de periode 2013 - 2016 tekenden Waag Society, Mediamatic, STEIM en The Beach een intentieverklaring tot samenwerking en bundeling van expertise rond het thema 'media & crafts'. Elke instelling brengt zijn eigen expertise en lokale en internationale netwerken mee. Daar waar The Beach zich richt op ambachtelijke processen in een lokale sociale context, combineert Waag Society deze processen met emerging technologies, organiseert STEIM laagdrempelige workshops voor verschillende doelgroepen (waaronder jongeren en amateurs) en verdiept Mediamatic de publieksparticipatie. De hele intentieverklaring staat hier.

Makers + co werd de afgelopen jaren ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Hoofdbedrijfschap Ambachten, Platform Ambachtseconomie, Stadsdeel Nieuw-West, Mondriaan Stichting, Ymere, Goods, Rabobank, Fonds voor Cultuurparticipatie, Platform Ambacht en Onderwijs Amsterdam, Media4Me / Europees Integratiefonds, ClickF1.

Alle rechten voorbehouden
Geen reacties

Laat een reactie achter