Artikel

You Are What You Share

Innovation Lecture 2008

Maria van der Hoeven

Minister van der Hoeven in The Cave van Erasmus MC. Ministerie van Economische Zaken, 2008

Tijdens de de Innovation Lecture 2008 kondigde de toenmalige minister van der Hoeven aan dat het ministerie van Economische Zaken beleid gaat maken via internet. Keynote speaker Charles Leadbeater introduceerde het motto: You Are What You Share, wat hij een ''een Nederlands idee" noemde-- The Beach ontwikkelde dit idee voor Rijkswaterstaat.
Videofragmenten Innovation Lecture 2008/Je ben wat je deelt: een Nederlands idee.

Het ministerie van EZ besloot bij het maken van innovatiebeleid te experimenteren met co-creatie en crowdsourcing. Dit betekent dat bij het maken van beleid via internet aan de 'klanten' van Economische Zaken wordt gevraagd wat voor 'innovatiemaatregelen' zij nodig hebben om goed te kunnen ondernemen. 'Ik wil graag alle kennis die er is in netwerken op internet inschakelen om innovatiebeleid in co-creatie te ontwikkelen,' zei toenmalig minister Van der Hoeven.


Community of Talents

De centrale vraag van 2008 was hoe we van Nederland een 'Community of Talents' kunnen maken. Van der Hoeven zag een 'Community of Talents' als een gemeenschap die samenwerkt en kennis deelt om het beste uit individuen, uit organisaties en uit de maatschappij als geheel te halen.

'Community' verwijst naar de Nederlandse waarden van collectiviteit, vertrouwen en zekerheid. De invulling daarvan is in nieuwe vormen van samenwerken onder invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen, vooral in de ICT. 'Talents' verwijst naar de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de competenties van ondernemers en werknemers. Het is noodzakelijk om de diversiteit aan aanwezige talenten te mobiliseren en samen te brengen. De veranderingen in de samenleving maken dat er een generatie opgroeit met nieuwe talenten. Een generatie die op een andere manier samenwerkt en op een andere wijze tot grootse vernieuwingen zal komen. Deze vernieuwingen moeten de ruimte krijgen.

Hoe kan Nederland actief op deze veranderingen inspringen om in de toekomst een koploper in een internationaal concurrerende economie te zijn? Kunnen we de talenten bij elkaar brengen, maar ook laten concurreren om aan de top te komen? Wat betekent dit voor de wijze waarop bedrijfsmodellen vormgegeven worden en de wijze waarop innovaties en productverbeteringen tot stand komen? Heeft Nederland vanuit haar cultuur hiervoor de juiste talenten in huis? Of werken de Nederlandse normen en waarden juist belemmerend? Wat is nodig om deze talenten te ontwikkelen?

Innovatiebeleid

De voormalig minister noemde het 'crowdsourcen' een 'spannend en nieuw experiment'. Ze benadrukte dat innovatie ook in crisistijd van groot belang is. 'We moeten nu kansen creëren voor de toekomst. Dat kan niet zonder innovatie.'
Het plan om via internet bouwstenen voor het beleid te vragen ontstond tijdens de Innovation Lecture in november 2008. In de pilot-periode werd voor drie beleidsonderwerpen input gevraagd: Cultuur en economie, de overheid als innovatieve klant en verruimen definitie speur- en ontwikkelingswerk WBSO.

Geen reacties

Plaats een reactie